REFA centrum

REFA v České republice

REFA international

Praxí osvědčený nástroj zvyšování produktivity práce konečně dostupný i firmám na území České Republiky.

REFA - Spolkový Svaz e.V. - Svaz pro organizaci práce, provozní organizaci a vývoj podnikání
- vstoupil oficiálně na český trh v červnu 2005. Výhradní zastoupení pro Českou Republiku zajišťuje pro REFA® realizačně-poradenská firma Racionalizační Agentura s.r.o., se sídlem v Plzni.

Vstup REFA na český trh je reakcí na stupňující se poptávku výrobních podniků po spolehlivých a praxí osvědčených nástrojích zvyšování produktivity práce. Vstupem do EU se pro firmy a společnosti zvýšil tlak na ceny a dodací termíny. Majitelé tlačí na snižování nákladů a zvyšování produtivity práce. Konkurence nespí a je nesmiřitelná. Každou neproduktivní minutu chladnokrevně využije ve svůj prospěch.

Každá tolerovaná ztráta ve výrobě nejen že snižuje zisk na současně vyráběném výrobku, ale snižuje zároveň konkurenceschopnost firmy při soutěži o další zakázky. Po určité období lze zvyšovat produktivitu práce plošným snižováním norem spotřeby času a tabulkovým propouštením pracovníků, ale dříve či později dojde u výrobních firem na lámání chleba, tj. na čas, kdy dojdou všechny tyto triky a kdy je potřeba jít do výroby a hledat úspory pomocí zlepšení pracovních procesů ve výrobě.

A toto je okamžik, kdy REFA metodika získává své opodstatnění a svou sílu. Jednotlivé moduly a nástroje metodiky REFA umožňují díky své systematičnosti a reprodukovatelnosti nasazení ve všech oblastech výrobních procesů.

Podnikům se tak nabízí ve formě REFA metodiky praxí osvědčený a pro praxi vytvořený nástroj ke zvyšování produktivity práce, který pracuje s principem trvalé orientace na minimální náklady a maximální zisk.

Přínosy oproti stávajícím stavům v podnicích se při použití této metodiky pohybují v rozmezí 5-30 % plošného zvýšení produktivity práce, a to při zachování lidskosti práce. Důležitý je zároveň fakt, že implementace REFA metodiky je realizovatelná za chodu výroby a nijak nenarušuje plynulost výroby.

Největší přínosy nasazení této metodiky lze očekávat v ručních a částečně mechanizovaných či automatizovaných pracovištích. V těchto výrobách je podíl ruční práce značný a možnost ovlivnění výsledného produktu člověkem, ať již z hlediska doby výroby, produkovaného množství či kvality, je obrovský.

REFA se koncentruje na celkové využití všech zdrojů v podniku. Tato nabídka dalšího vzdělávání obsahuje všechna témata podnikové organizace pro průmysl, obchod i administrativu. REFA zkušenosti je možno použít v oblastech:

  • industrial engineering
  • časových studií
  • odměňování a ve mzdové politice
  • plánování a řízení
  • systémů pro řízení kvality
  • logistiky / prodej, výroba, nákup /
  • výdajů a nákladů a cílových výpočtů nákladů
  • obchodního a technického zpracování dat a datového řízení
  • vývoje osobního a organizační administrativy

 

Jednotlivá odvětví jsou rozdělená do 26 odborných oborů (např. stavební, elektro, strojní, textil a pod). Zde spolupracujeme s odborníky z různých odvětví, abychom dosáhli stálou výměnu zkušeností, REFA znalostí a posledních poznatků z daných oborů.

 

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů