Nabídka služeb

Audit

Audit je základní vstupní analýza, která popíše stávající stav a činnosti výroby či konkrétního pracoviště. Při auditu se Racionalizační Agentura s.r.o. zaměřuje na základní oblasti jako je časové hospodářství, štíhlá výroba a racionalizace práce. Výstupem auditu je přehled problémů a ztrát včetně doporučení následných kroků pro maximální zefektivnění výroby.

Audit
  • Cenově přijatelná analýza výroby
  • Rychle získané info a přehled o výrobě a procesech
  • Odhalení slabých a problémových míst ve výrobě
  • Doporučení dalších kroků k odstranění kritických míst
  • Návrh potencionální poslupráce s Racionalizační Agenturou s.r.o.
Forma spolupráce

Audit je prováděn specialisty Racionalizační Agentury s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi v ČR i v zahraničí.

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů