Nabídka služeb

Optimalizace a racionalizace

Optimalizace a racionalizace
 • Jasně definované ztrátové činnosti
 • Výroba zaměřená na přidanou hodnotu
 • Přímé procesní toky (materiálové, výrobní...)
Používané metody
 • Ergonomie

  Provedení ergonomického auditu a posouzení hlediska utváření pracoviště a práce příznivé pro člověka. Audit se zabývá ovlivňujícími faktory pracovního prostředí, které působí na člověka na pracovišti. Výstupem je seznam nedostatků, které jsou následně probírány na workshopech, kde k jednotlivým problémům resp. úkolům jsou přiřazeny konkrétní osoby a termíny.

 • MUDA

  Zmapování a rozčlenění výrobního procesu na přidanou hodnotu, skryté a zjevné plýtvání. Sestavení seznamu nedostatků, včetně návrhů na odstranění. Během mapování se využívají záznamová zařízení (foto, video). Veškeré nedostatky jsou následně probírány na workshopech, kde k jednotlivým problémům resp. úkolům jsou přiřazeny konkrétní osoby a termíny.

 • Optimalizace procesních toků

  Identifikace a vizualizace procesních toků souvisejících s optimalizovanou oblastí (toky materiálu, toky výrobků...). Návrh nového uspořádání pracovišť v závislosti na otpimalizovaných tocích. případná pomoc se zaváděním doporučených změn.

Forma spolupráce
 1. Vstupní audit
 2. Projekt
  Piktogram ExterněExterněKontinuita bez záruky
  Piktogram Klient součástí týmu Racionalizační agenturyKlient součástí týmu RAKontinuita zaručena, nutno školení
  Piktogram Coaching týmu klientaCoaching týmu klientaKontinuita zaručena, přenos know-how na společnost
 3. Školení modulů časového hospodářství

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů