Nabídka služeb

Časové hospodářství

Časové hospodářství
 • Stanovení 100% norem spotřeby času
 • Úspora nákladů
 • Zvýšení produktivity práce
 • Efektivní plánování
 • Odhalení a definování ztrát
Používané metody
 • Stanovení směnového přídavku

  Měřením se stanový procentuální výše směnového přídavku pro určitou specifickou oblast výroby (svařovna, montáž,….).  Měření se provádí pomocí Multimomentkové studie či snímkem dne. Směnový přídavek je součet požadovaných časů všech úseků procesu, které jsou dodatečně nutné pro plánované provedení procesu člověkem.

 • Multimomentková studie

  Vícenásobný časový snímek je vhodný k tomu, aby si hospodárným a do značné míry bezpečným způsobem zákazník mohl zodpovědět otázku:

  - Jaký je stupeň vytížení daného pracoviště
  - Jaká je potřeba pracovních sil
  - Jaké jsou ztráty na pracovišti
  - Jaká je výše směnového přídavku

  Měření probíhá pomocí namátkově prováděných krátkodobých pozorování. Na základě mnoha takových okamžitých pozorování lze získat obraz skutečných procesů, který má vypovídací schopnost pro různé účely.

 • Výběrová chronometráž

  Měřením typu výběrová chronometráž se měří cyklicky opakující se činnosti. Výstupem je naprosto přesná norma spotřeby času. Celková operace je rozčleněna na jednotlivé úkony typu: založit, šroubovat, uvolnit, odložit,….. Během měření je stanovován výkonnostní stupeň pracovníka.

 • Měření necyklických činností

  Pomocí snímků dne se zjišťuje časová náročnost necyklických činností. Jedná so o nepřerušené pozorování veškeré spotřeby pracovního času během směny či operace. Výstupem je norma spotřeby času včetně informací o ztrátách a problémech, které se během pozorování na pracovišti vyskytly. Během měření je stanovován výkonnostní stupeň pracovníka. Snímkem dne je možné měřit jednotlivce, pracovní skupiny, stroje či skupiny strojů.

Forma spolupráce
 1. Vstupní audit
 2. Projekt
  Piktogram ExterněExterněKontinuita bez záruky
  Piktogram Klient součástí týmu Racionalizační agenturyKlient součástí týmu RAKontinuita zaručena, nutno školení
  Piktogram Coaching týmu klientaCoaching týmu klientaKontinuita zaručena, přenos know-how na společnost
 3. Školení modulů časového hospodářství

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů