FAQ

Nejčastější dotazy a odpovědi

Audit
Co je to audit?
 • Audit je základní vstupní analýza, která popíše stávající stav a činnosti výroby či konkrétního pracoviště. Výstupem auditu je přehled problémů a ztrát včetně doporučení následných kroků pro maximální zefektivnění výroby.
Je audit časově náročný?
 • Běžný rozsah se pohybuje dle velikosti podniku v průměru se jedná o 5-20 dní.
Časové hospodářství
Proč si vybrat Racionalizační Agenturu s.r.o?
 • Racionalizační Agentura s.r.o. je špička ve svém oboru.
Jaký je rozdíl mezi metodikou REFA a českou normou?
 • Největší rozdíl oproti české normě je mimo jiné v používání výkonnostního stupně. Další patrné rozdíly je možné nalézt v terminologii a třídění časů.
Co znamená používání výkonnostního stupně během měření?
 • Doba pro provádění určitého pracovního úkolu může být velmi rozdílná. I při stejné pracovní metodě, stejném pracovním postupu a při použití stejných provozních prostředků a materiálů potřebují různí pracovníci různě dlouhou dobu, aby vykonali stejný pracovní úkol. Příčinou toho je rozdílná nabídka výkonu.
Jsou studie na stanovování směnového přídavku časově náročné?
 • Určitě ano, pro stanovení směnového přídavku je nutné odsledovat více celých směn.
Kolik je třeba provést měření u cyklických činností pro stanovení 100% náročnosti?
 • Ke každému měření je třeba přistupovat individuálně a výsledný čas musí splňovat oblast důvěryhodnosti, ale zpravidla se jedná o rozsah od 5 do 20 náměrů.
Máte zkušenosti se stanovování norem u činností s minimální opakovatelností?
 • Ano máme. V posledních letech jsme se často podíleli na sledování časově náročných činností.
Štíhlá výroba
Máte přímé zkušenosti při zavádění zmíněných metod?
 • Metody jsme zaváděli a vždy s dobrým výsledkem.
Je hodně obtížné zavádět metodiku 5S v českých podmínkách?
 • Určitě to je složitější, ale zavedení metodiky 5S je realizovatelné v jakékoli výrobě, jen je třeba zvolit ten správný přístup k lidem, se kterými se spolupracuje.
Optimalizace a racionalizace
Jakých výsledků dosahujete při optimalizaci v kusové výrobě?
 • Dle našich zkušeností se dosahuje roční úspory 5-10%.
Máte zkušenosti s optimalizací i v kusové výrobě?
 • Ačkoli se jedná o složitější proces než v kusové výrobě, lze při správné aplikaci metod dosáhnout podobných výsledků.
Školení
Jakým způspbem jsou školení zakončena?
 • Školení jsou v převážné míře zakončena diplomem či certifikátem vydaným Racionalizační Agenturou s.r.o.
Jsou uvedené ceny konečné?
 • Je možná skupinová sleva, při dosažení určitého počtu osob.
Jsou školení teoretická či spíše zaměřena na praxi?
 • U nás naleznete oba typy školení.
Jak často se školení konají?
 • Při příhlášení min. 4 osob se automaticky vypisuje oficiální termín školení, který Vám bude v nejbližším možném termínu sdělen.
Lektoři jsou profesoři či lidé, kteří prošli výrobou?
 • Ve většině případů se jedná o lektory , kteří mají bohaté zkušenosti s výrobou.
Využíváte u některých typů školení zahraniční lektory?
 • Ano, v některých případech využíváme zahraniční lektory a pro školení je tedy nutné zajistit tlumočení.

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů