REFA centrum

REFA kurzy

REFA základní kurz

Získáte obsáhlé poznatky pro rozbor, zlepšení a pro nové vytváření pracovních systémů a pracovních procesů ...

Seminář "Optimalizace pracovních procesů a managementu procesních dat"

Účastník bude schopen definovat pracovní proces, rozdělit ho na potřebné části, určit ztrátové části a části s přidanou hodnoutou a navrhnut konkrétní řešení na odstranění ztrát ...

Seminář "Management procesních dat"

Dovednosti Vám umožní efektivně vytvářet tato data a pracovat s nimy, např. při vyhodnocení a optimalizaci provozních procesů, diskuzi s mistry či pracovníky na pracovištích ...

Seminář "Zlepšování pracovních procesů"

Informace Vám umožní efektivně pracovat s navrženými změnami, např. při vyhodnocení a optimalizaci provozních procesů, diskuzi s normovači či pracovníky na pracovištích ...

Metoda 5S - Filozofie zlepšování - odstranění plýtvání

Účastník získá přehled nejen o metodice 5S samotné, ale i o 7 druzích plýtvání a odnese si rady, možné návody a případné zkušenosti ostatních členů kurzu jak zmiňované plýtvání odstraňovat a jak uvádět metodu 5S do praxe...

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů