REFA centrum

Co je REFA?

REFA international

REFA je Spolkový Svaz e.V. - Svaz pro organizaci práce, provozní organizaci a vývoj podnikání.

Jinými slovy: Refa je praxí osvědčený nástroj zvyšování produktivity práce konečně dostupný i firmám na území České Republiky

Oblasti působnosti REFA - další vzdělávání a poradenství
Obě klíčové kompetence - další vzdělávání a poradenství - pokrývají prakticky všechny otázky řetězce tvorby hodnoty podniku a vztahují se na veškeré oblasti vnitropodnikové organizace v průmyslu, správě a managementu zdraví.

Semináře REFA jsou vždy koncipovány, systematizovány a dále vyvíjeny ve spolupráci se zkušenými odborníky a také se zástupci vědy a partnery kolektivního vyjednávání. Pro realizaci semináře musí lektoři předem absolvovat speciální tréninkový program (train the trainer). V nabídce dalšího vzdělávání naleznete jednotlivé semináře jakož i ucelené vzdělávání pro kvalifikované odborníky a řídící pracovníky.
Poradenství REFA se částečně využívá jako doplnění programů dalšího vzdělávání - a to ve smyslu koučování. Účastníci dokážou naučenou teorii realizovat v praci. Vlastní konzultační činnost REFA je zaměřena v závislosti na situaci na malé jakož i velké projekty týkající se optimalizace organizace a procesů.
Nabídka dalšího vzdělávání a poradenství je zaměřena dle zkušeností jak na malé a středně velké podniky tak i na velké společnosti a nadnárodní koncerny.

 

Jednotná terminologie

V rámci REFA - metod v oblasti provozních organizací zjednodušuje přenášení Know-how a znalostí v mezinárodním měřítku. Základní principy REFA - tato další školení se skládají z modulární struktury seminářů.

Tyto semináře obsahují přes 300 modulů. Toto umožňuje flexibilní uspořádání dalšího školení podniků i zaměstnanců. Naše standardní praktické kurzy odpovídají uznávanému standardu na mezinárodní úrovni. Tím je zajištěno, že účastníci standardních kurzů na celém světe ovládají stejný obsah výuky, používají stejné metody i stejné odborné terminologie. Při získání této kvalifikace používáme stejné pomůcky a metody- industrial engineering. REFA je také vydavatel odborné literatury a odborných časopisů.

Celý text

Metodika REFA

Metodologie REFA zahrnuje tradiční a průběžně aktualizované klíčové znalosti svazu REFA. Klíčové metody jsou zaměřeny na optimalizaci pracovních procesů a na zjišťování a vyhodnocování podnikových údajů.

Jednotlivé metody se nepoužívají jen izolovaně, nýbrž se vzájemně doplňují. Při použití metod a nástrojů podle metodologie REFA je umožněno systematické a komplexní posuzování pracovních procesů, takže lze analyzovat a optimalizovat celý řetězec vytváření hodnot v dané organizaci.

Po více než 88 letech trvání se stala REFA organizace silným partnerem pro podniky i zaměstnance. A dnes je také pojmem pro kompetentní služby v oblasti výuky a dalšího vzdělávání v tomto odvětví, REFA má také certifikát podle Normy DIN EN ISO 9001:2000.

 

Celý text

Mezinárodní REFA

Díky mezinárodní působnosti REFA nabízí tento svaz další vzdělávání a poradenství v celém světě. Tato obchodní činnost "bez hranic" probíhá prostřednictvím místních certifikovaných partnerů nebo přímo z Německa.

REFA přitom může díky rozsáhlé síti kdykoli zohlednit dané místní zvláštnosti.

K mezinárodním klientům REFA patří podniky a organizace prakticky ze všech oborů a hospodářských odvětví. Jejich cílem zpravidla je v celém světě pracovat se stejnými metodami a plně využít znalostí a zkušeností svých odborníků díky "společné řeči" i v mezinárodním měřítku.

Celý text

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů