Nabídka služeb

Fondy EU - dotační management

Racionalizační Agentura s.r.o. ve spolupráci s firmou CAUTOR zajistí komplexní dotační management, který pokrývá všechny fáze projektu. Naší snahou je zajistit hladký průběh projektu od jeho prvotního záměru až po ukončení. Každou fázi projektu je nutné realizovat přesně dle daných pravidel, lze tedy říci, že pouhým schválením dotace není ještě zajištěn hladký průběh projektu, z tohoto důvodu se neomezujeme pouze na zpracovávání žádostí, ale také nabízíme realizaci výběrového řízení a sledování realizace projektu, tzv. monitoring.  Našim cílem je úspěšný projekt, a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a úspěšně ukončen.

Vyhledání dotačního titulu

Disponujeme rozsáhlou databází dotačních příležitostí v ČR, ať již ze strukturálních fondů, krajských a ministerských dotací či z jiných dotačních zdrojů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací mnoha projektů.

Máte-li projektový záměr a nejste si jisti, zda na něj lze získat dotaci, napište nám – ZDARMA vyhodnotíme Váš záměr a vyhledáme vhodný dotační titul. Stačí zaslat krátký projektový záměr na office@racionalizace.cz případně nás kontaktovat telefonicky na telefonu 296 332 824

Na základě projektového záměru vám poradíme, v rámci kterého dotačního titulu je jeho projekt realizovatelný a za jakých podmínek. Dle těchto informací se pro Vás bude snadné rozhodnout, jakým způsobem projekt realizovat. 

Celý text

Žádost o dotaci

Zajistíme zpracování kompletní žádosti o dotaci, či její části, se kterou si není žadatel „neví rady“.

Nejčastěji zajišťujeme:

 • vypracování elektronické verze žádosti (Benefit7, Benefill, eAccount) 
 • zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy, Finanční analýzy, Logického rámce a rozpočtu 
 • kompletace povinných příloh 
 • výběr vhodného řešení financování projektu 
 • výběr vhodné banky, typu úvěru 
 • jednání s dotčenými resorty 
 • vytvoření harmonogramu zadávacího řízení 
 • podání zpracované žádosti o dotaci

 

Celý text

Monitoring projektu

Po schválení žádosti o dotaci Vám nabízíme poradenství týkající se správné realizace projektu a s tím související zaručení  jeho souladu s pravidly relevantního programu.

V rámci této činnosti společnost:

 • poskytuje poradenské služby při řízení projektu, 
 • zpracovává hodnotící reporty o udržitelnosti realizovaného projektu, 
 • zpracovává průběžné monitorovací zprávy, 
 • zpracovává průběžné žádosti o platbu, 
 • monitoruje závazné ukazatele, 
 • kontroluje plnění harmonogramu, 
 • zpracuje závěrečnou monitorovací zprávu.

 

Celý text

Realizace výběrových řízení

Zadavatele zastoupíme při zadání všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo řídících se pravidly příslušných dotačních programů.

Vyřídíme kompletní administraci týkající se veřejné zakázky, zejména se jedná o tyto činnosti:

 • doporučení vhodného druhu zadávacího řízení, 
 • návrh kvalifikačních předpokladů, 
 • návrh hodnotících kritérií, 
 • zpracování zadávací dokumentace včetně návrhu obchodních a platebních podmínek, 
 • zpracování a uveřejnění oznámení zadávacího řízení, případně výzvy k podání nabídek, 
 • příjem žádostí o účast zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace, 
 • zajištění odpovědí na dotazy uchazečů, 
 • příjem nabídek a příprava podkladů pro činnost hodnotící komise a komise pro otevírání obálek, 
 • metodické vedení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, 
 • zpracování příslušných protokolů, návrhů rozhodnutí zadavatele a jiných potřebných dokumentů, 
 • poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem, 
 • vyřízení případných námitek a poskytnutí poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Celý text

Aktuální kurzy a školení

Důležité kontakty


Telefon: +420 378 121 420
Email: info@racionalizace.cz

Sídlo společnosti
Brojova 2113/16
CZ - 326 00 Plzeň

Více kontaktů